قانع 2

مدیرکل دفتر مطالعه و بررسی ها

جناب آقای سید مسعود قانع

شرح وظایف اداره کل مطالعه و بررسی‌ها:

1. بررسی اسناد راهبردی و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت؛

2. بررسی شاخص‌های توسعه‌ی كمي و كيفي حوزه‌های علمیه خواهران؛

3. بررسی اصول و سیاست‌‌های حاكم بر نظام‌های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی، تبلیغی و آماده‌سازي جهت تصويب در شورا؛

4. رصد مشکلات و بحران‌های پیش روی حوزه‌های علمیه خواهران و پیشنهاد راه‌حل‌های مناسب جهت تصویب در شورا؛

5. تدوین برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت شورا و دبیرخانه در صورت نياز؛

6. تهیه و تنظیم نظام موضوعات و اولویت‌های اقدام سالانه شورا و دبیرخانه؛

7. انجام مطالعات در خصوص اصول و سیاست‌های حاکم بر کارکردهای مدیریت حوزه‌های علمیه؛