کاربر گرامی در صورتیکه میخواهید پیشنهادات، انتقادات و شکایات شما با ذکر مشخصات فردی و با قابلیت پیگیری ثبت شود. لطفا ابتدا از بخش ذیل اقدام به ثبت نام نمایید.

لطفاً برای دسترسی به سامانه پیشنهادات و شکایات وارد شوید.

وارد شوید یا یک حساب ایجاد کنید

ثبت پیشنهادات ، انتقادات و شکایات

کاربر گرامی، در صورتیکه میخواهید پیشنهادات، انتقادات و شکایات خود را به صورت ناشناس و بدون ثبت اطلاعات فردی ارسال نمایید از کاربرگ ذیل استفاده نمایید.