با ما در تماس باشید
دبیرخانه شورای سیاست گذاری حوزه های علمیه خواهران
شماره تماس
واحدهای دبیرخانه شورا

مسئول دفتر – جناب آقای مهدی عیوضی – داخلی 881 و 882

 

مدیرکل مطالعه و بررسی ها – جناب آقای سیدمسعود قانع – داخلی 840

رئیس اداره مطالعات سیاست گذاری – جناب آقای  نظری – داخلی 844

رئیس اداره بررسی ها – جناب آقای طوسی – داخلی 842

کارشناس اداره بررسی ها – جناب آقای نامدار- داخلی 841

رئیس اداره رصد و آینده پژوهی – جناب آقای سرودلیر – داخلی 843

مدیرکل برنامه و بودجه- جناب آقای سیدمصطفی حسینی نژاد – داخلی 820

رئیس اداره قوانین و مقررات – جناب آقای  امیدی- داخلی 824

کارشناس اداره قوانین و مقررات – جناب آقای  احمدی- داخلی 823

رئیس اداره بودجه و اعتبارات – جناب آقای رحمانی- داخلی 821

کارشناس اداره بودجه و اعتبارات – جناب آقای قاسم نژاد- داخلی 822

مدیرکل نظارت و بازرسی – جناب آقای سیدامیر جوادی- داخلی 850

رئیس اداره بازرسی – جناب آقای موسوی منفرد- داخلی 851

رئیس اداره نظارت و ارزیابی – جناب آقای میرصانع- داخلی 855

کارشناس اداره نظارت و ارزیابی – جناب آقای خازنی- داخلی 853

مدیرمنابع انسانی و پشتیبانی – جناب آقای محمدمهدی ملایی- داخلی 810

امین مالی – جناب آقای مهدی قربانی- داخلی 811

مسئول فناوری – جناب آقای رضا اقبالی- داخلی 812

کارشناس اداری پشتیبانی – جناب آقای احمد الازیرجاوی- داخلی 816

نگهبانی – جناب آقای شجاعی- داخلی 814

ذی حساب – جناب آقای سیدمصطفی حسینی نژاد- داخلی 820

رئیس اداره مالی و ذیحسابی – جناب آقای حسین پورحسرت- داخلی 813

امور حسابرسی – جناب آقای سیدحمید مرتضایی- داخلی 831

 

آدرس

قم - میدان بسیج - بولوار محدث قمی - نبش کوچه 4

شماره تماس

02531328881

ایمیل

info@pcss.ir